МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна КРАСНОНОСОВА
  • Ірина Борисівна СЕМИГУЛІНА
  • Ігор Васильович ЯРОШЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-4

Ключові слова:

міська громада, «розумне місто», стратегія розвитку громади, публічне управління територіальним розвитком, організація розробки стратегії, інструментарій організації розробки стратегії розвитку громади

Анотація

На розвиток сучасних міст здійснюють вплив такі процеси, як децентралізація влади, що призводить до зростання соціально-економічних можливостей, глобалізація економіки, урбанізація тощо. В містах зосереджено значний потенціал креативності, інновацій, науки і освіти, промисловості та інших секторів економіки, людських ресурсів, енергозбереження, екологічності, соціокультурного різноманіття тощо, тому саме фактична взаємодія цих елементів міста виступають драйвером європейського розвитку. Отже, питання урбанізації, життєздатності та розвитку великих міст, містечок і територій навколо них займають центральне місце при розгляді питань формування систем публічного управління територіальним розвитком й місцевого самоврядування.

Методичне забезпечення розробки стратегії розвитку міських громад на засадах «розумності» представляє не тільки науковий, але й практичний інтерес. Узагальнення практичного досвіду міських громад щодо спроб розробки ефективної стратегії розвитку «розумного міста» дало змогу дійти висновку про необхідність обґрунтованого вибору методичного інструментарію. Реалізація стратегії розвитку міської громади потребує значних матеріальних витрат, часу та зацікавленості містян в отриманні ефективних результатів. Розробка, прийняття та реалізація стратегії розвитку міської громади повинна не тільки відповідати інтересам містян, бізнесу і влади, а й враховувати стан кон’юнктури ринку праці та наявність ресурсів у достатній мірі, що є запорукою консолідації всіх зацікавлених сторін.

Процес розробки стратегії розвитку громади доцільно розділити на етапи. Пропонується авторське оригінальне бачення складу та змісту цих етапів, яке дозволяє чітко визначити методичний інструментарій здійснення кожного з етапів. Етап «узагальнення результатів аналізу нагальних проблем, наявних ресурсів та можливостей» передбачає оцінювання ситуації та визначення проблем, визначення основних тенденцій у процесах розвитку, оцінювання ймовірних ризиків. підготовку вхідної інформації для складання планів та прогнозів. Етап «планування та складання вірогідних прогнозів» включає ідентифікацію проблем та визначення конкурентних переваг міської громади, визначення місії та візії її стратегічного розвитку, формування стратегічних та оперативних цілей, визначення завдань, ухвалення програм, заходів і проєктів щодо їх реалізації, розробку сценаріїв розвитку міської громади. Етап «формування дорожньої карти та розробка організаційних заходів щодо реалізації планів» у ході розробки стратегії розвитку міської громади включає обґрунтування та узгодження послідовності впровадження організаційних заходів та тривалості їх реалізації у дорожній карті, формування організаційного механізму взаємодії всіх учасників процесу, проведення моніторингу та оцінки.

Враховуючі тісний взаємозв’язок місцевого самоврядування із багатьма сферами суспільної діяльності, формування вичерпної законодавчої бази, необхідної для ефективного публічного управління місцевим розвитком на основі принципів децентралізації, має відбуватися комплексно та паралельно за всіма напрямами. Наявність ефективної законодавчої бази і конкретних механізмів реалізації публічного управління місцевим розвитком є необхідною умовою для прогнозованого сталого розвитку міст в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

27.12.2022

Як цитувати

КРАСНОНОСОВА , О. М., СЕМИГУЛІНА, І. Б., & ЯРОШЕНКО, І. В. (2022). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ . Economic Synergy, (4), 42–64. https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-4

Номер

Розділ

Подання