СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.53920/ES-2023-3-7

Ключові слова:

власність, інтелектуальна власність, система інтелектуальної власності, парадигма, трансформація, розвиток, економічна система

Анотація

В умовах зміни парадигми розвитку економічних систем важливою сферою сучасної економіки стає нематеріальне виробництво, адже спостерігається тенденція до скорочення частки матеріального виробництва у валовому внутрішньому продукті і зростання частки послуг. У структурі активів підприємств зростає питома вага інтелектуального капіталу, що свідчить про зростання ролі, значення і вагомості інтелектуальної власності. До того ж, у ситуації постійної зміни чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, а також структурних змін в державній системі правової охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні актуальності набуває дослідження сучасних структурних елементів системи інтелектуальної власності.

Метою статті є розгляд і дослідження сучасної структури системи інтелектуальної власності в умовах формування нової парадигми розвитку економічних систем.

Для досягнення поставленої мети у статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема аналізу і синтезу, індукції та дедукції, наукової абстракції та теоретичного узагальнення, графічний метод, системний аналіз.

У статті розкрито сутність складної системної категорії «інтелектуальна власність», розглянуто різні аспекти трактування цього поняття, а саме: як особливу форму соціальних відносин, як економічну категорію, як юридичну категорію та як галузь права. Розглянуто систему інтелектуальної власності України та її основні складові, а також систему органів державної охорони інтелектуальної власності в Україні та її трансформацію. Авторами обґрунтовано важливу роль, яку відіграє інтелектуальна власність в сучасній економічній системі через розгляд її основних економічних функцій, а саме: розподільчої, стимулюючої, інноваційної, стратифікаційної, системоутворюючої, інституційної та оптимізаційної. Визначено, що трансформація відносин інтелектуальної власності є рушійною силою економічного прогресу, подальшого розвитку економіки і формує новий рівень економічних відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.09.2023

Як цитувати

ШЕВЧУК, В. О., КОВБАТЮК, М. В., & ГОРБАНЬ, А. В. (2023). СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Economic Synergy, (3), 98–111. https://doi.org/10.53920/ES-2023-3-7

Номер

Розділ

Подання