Про журнал

Науковий журнал "Economic Synergy" засновано у 2021 році і друкується за рішенням Вченої ради ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» згідно з щорічним планом видань .

До складу редколегії наукового журналу "Economic Synergy" входять провідні українські та іноземні фахівці.

Метою  створення наукового журналу "Economic Synergy" є прагнення створити місце для дискусій, де можна інтегрувати  нові наукові погляди з сучасних проблем економіки та державного управління для досягнення ефекту економічної синергії.

У науковому журналі "Economic Synergy"  публікуються результати наукових досліджень з проблемних питань розвитку сучасної економіки та державного управління в умовах глобалізації та євроінтеграції; приділено увагу пошуку шляхів впровадження інноваційних ідей та практичного досвіду щодо оптимізації економічних процесів та реформування державного управління з метою побудови сучасної, цифрової та сервісно-орієнтованої держави; фокусує увагу на драйверах та каталізаторах прогресивного розвитку бізнесу, у тому числі, застосуванні діджитал маркетингу в умовах цифрової трансформації.

У науковому журналі "Economic Synergy" висвітлюються актуальні питання; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; сучасного менеджменту та маркетингу; ефективного публічного управління та адміністрування.

Спеціальності: 

051 – Економіка; 

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво та торгівля;

281 – Публічне управління та адміністрування.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з науковим журналом "Economic Synergy" та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.