Протидія плагіату

Журнал «Economic Synergy» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший журнал.

Журнал «Economic Synergy» користується Unicheck для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією рецензцування та опублікування статті у журналі.

Політика перевірки на плагіат

Редакційна колегія журналу «Economic Synergy» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Допустимий відсоток текстових запозичень  - 30%. Якщо текстових запозичення виявлено у розмірі від 30% до 50% стаття може бути відхилена редакційною колегією журналу і направлена на доопрацювання. Більше 50% , стаття буде відхілена, а установа/працедавець автора про це проінформовано. Автору (авторам) рекомендується переглянути текстові запозичення і після доопрацювання повторно подати в новому рукописі.

 

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться із автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. В залежності від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату

  • Використовуйте лапки для слів, взятих дослівно з джерела
  • Не змінюйте частини цитати в контексті речення
  • Використовуйте окремі знаки для цитати в цитаті
  • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати
  • Використовуйте дужки для доданих власних слів
  • Обмежте використання прямих цитат

Намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Автоплагіат

Деякі автори можуть написати кілька розділів для декількох різних книг, які змінені лише незначно. Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Оскільки автор більше не володіє правами на ці розділи, не варто їх повторювати. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що автоплагіат – це неетично. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщеннім відповідних посилань.