Economic Synergy https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ISSN</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 2786-5339 (print)</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><br /></span></span></strong></p> <p><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><strong>ISSN</strong> 2786-5347 (online)<br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Публікується </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">з червня 2021 року.</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Видавництво: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Періодичність:</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 4 рази на рік</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Мови рукопису: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">змішаними мовами: українська, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">англійська </span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Редактори: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Вероніка Худолей</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> (м.Київ, Україна)</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Серія КВ № 24896-14836Р (18.06.2021).</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Реєстрація: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">фахове видання категорії "Б". Наказ Міністерства освіти і науки України про завтердження рішень Атестаційної колегії №320 від 04.04.2022 року.</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Умови ліцензії: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution International CC-BY</a>, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">. </span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Заява про відкритий доступ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">журнал "Economic Synergy" забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Н</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ауковий журнал “Economic Synergy”, Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", провулок Магнітогорський, 3, м. Київ, 02094, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Україна</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">.</span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Тел .: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">+380663535531</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Електронна адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">journal</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">@istu.edu.ua</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Веб-сайт: </span></span></strong><a href="http://es.istu.edu.ua"><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">http://es.istu.edu.ua</span></span></a></p> Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" uk-UA Economic Synergy 2786-5339 УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/19 <p><strong><em>У статті було розглянуто питання управління конкурентоспроможністю ІТ-підприємств в умовах кризи. На сьогоднішній день в Україні та світі дослідженню підвищення конкурентоспроможності приділяють велику увагу, тому що світова економіка зазнає посиленню конкуренції. Перемогу в конкурентній ситуації здобувають ті підприємства, які ефективно організовують свій бізнес. Приклади таких підприємств саме показано в дослідженні. Розглянуто основні тенденції розвитку ІТ-сфери в Україні та порівняно з світовими показниками. Показано вплив ІТ-підприємств на забезпечення економічного зростання країн, бо саме в сучасних умовах воно полягається на конкурентоспроможність, іноваційність та продуктивність. Обґрунтовано динамічний розвиток ІТ-сфери за останні роки та в моменти кризи та показано показники його внеску у ВВП країни. Проаналізовано кількість та важливість ІТ-спеціалістів в конкурентоспроможності ІТ-підприємств, які на сьогодні переходять до зарубіжних компаній за високою оплатою праці, яку не можуть надати українські підприємства. Досліджено основні проблеми, які затримують розвиток ІТ-підприємств. Проведено аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз ІТ-сфери в Україні. Та на основі проведеного дослідження запропоновано подальшу роботу для підвищення конкурентних сил в ІТ-сфері.</em></strong></p> Вероніка ХУДОЛЕЙ Сергій КИРИЧЕНКО Світлана ТУЛЬЧИНСЬКА Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 8 20 10.53920/ES-2022-1;2-1 РИНОК ЗЕМЛІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/21 <p><strong><em>В роботі проаналізовано попередні роботи науковців з теми євроінтеграційних процесів в Україні та регулювання ринку землі, визначено недоопрацьовані аспекти теми. Автором визначено основні напрямки та підходи до процесу євроінтеграції в Україні, зокрема, одним з найважливіших аспектів євроінтеграції для України і її агропромислового комплексу визначено відкриття ринку землі. Висвітлено принципи регулювання земельних питань в Україні з часів отримання незалежності та основні принципи Закону про обіг сільськогосподарських земель, які є визначаючими для агробізнесу в країні з 2021 року. Проаналізовано практичну реалізацію Закону в дії, «на місцях», прописано проблемні аспекти інтегрування нового законодавства, серед яких згадано цінове регулювання ринку, недопрацьоване право сервітуту, фактичне продовження мораторію, заборона на придбання землі юридичними особами тощо. Сформульовано власне бачення щодо проблем регулювання ринку землі в Україні.</em></strong></p> Світлана ТУЛЬЧИНСЬКА Анна ПОГРЕБНЯК Юлія МАЛАХОВА Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 21 32 10.53920/ES-2022-1;2-2 ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ РЕЙТИНГАМИ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/26 <p><strong><em>Сьогодні відбувається переосмислення&nbsp; ролі людського капіталу, освіти, науки та знань у розвитку підприємств, регіонів і країн, а також у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки країни. </em></strong><strong><em>Ці чинники актуалізують проблему визначення поняття «конкурентоспроможність країни» з урахуванням усіх тих нових змістовних характеристик, які воно набуло за останні роки в рамках сучасної економічної науки.</em></strong></p> <p><strong><em>Метою статті є дослідження підходів до оцінювання конкурентоспроможності національної економіки та динаміки конкурентоспроможності України за різними методиками з метою забезпечення її підвищення </em></strong></p> <p><strong><em>Завдання статті: аналіз поняття конкурентоспроможності національної економіки; дослідження теоретико-практичних засад оцінювання конкурентоспроможності національної економіки; визначення динаміки конкурентоспроможності України за різними підходами з метою її підвищення.</em></strong></p> <p><strong><em>Забезпечення конкурентоспроможності являє собою динамічний процес, який передбачає створення та підтримання конкурентних переваг. Конкурентоспроможність країн оцінюють різні міжнародні організації. </em></strong></p> <p><strong><em>У статті проаналізовано конкурентоспроможність України за Індексом глобальної конкурентоспроможності (</em></strong><strong><em>The</em></strong> <strong><em>Global</em></strong> <strong><em>Competitiveness</em></strong> <strong><em>Index</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>GCI</em></strong><strong><em>) , який </em></strong><strong><em>розробляє та оприлюднює Всесвітній економічний форум (</em></strong><strong><em>World</em></strong> <strong><em>Economic</em></strong> <strong><em>Forum</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>WEF</em></strong><strong><em>)</em></strong><strong><em> та </em></strong><strong><em>Рейтингом глобальної конкурентоспроможності країн світу (</em></strong><strong><em>IMD</em></strong> <strong><em>World</em></strong> <strong><em>Competitiveness</em></strong> <strong><em>Ranking</em></strong><strong><em>), Рейтингом світової цифрової конкурентоспроможності (</em></strong><strong><em>IMD</em></strong> <strong><em>World</em></strong> <strong><em>Digital</em></strong> <strong><em>Competitiveness</em></strong> <strong><em>Ranking</em></strong><strong><em>), Всесвітнім рейтингом талантів (</em></strong><strong><em>IMD</em></strong> <strong><em>World</em></strong> <strong><em>Talent</em></strong> <strong><em>Ranking</em></strong><strong><em>), які розробляє та оприлюднює Центр всесвітньої конкурентоспроможності Міжнародного інституту менеджменту розвитку (</em></strong><strong><em>World</em></strong> <strong><em>Competitiveness</em></strong> <strong><em>Center</em></strong> <strong><em>of</em></strong> <strong><em>International</em></strong> <strong><em>Institute</em></strong> <strong><em>for</em></strong> <strong><em>Management</em></strong> <strong><em>Development</em></strong><strong><em> - </em></strong><strong><em>IMD</em></strong> <strong><em>WCC</em></strong><strong><em>).</em></strong></p> <p><strong><em>Враховуючі низькі рейтингові позиції України, доцільно розробити сукупність послідових організаційно-управлінських дій у контексті визначення пріоритетних національних інтересів, проводити постійний моніторинг факторів, які викликають загрози із метою їх своєчасного усунення та нейтралізації. </em></strong></p> <p><strong><em>Пріоритетним напрямом зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є посилення інноваційного вектора економічної динаміки як функції поліпшення макроструктурних пропорцій економіки та оптимізації відтворювальних процесів, зокрема – через інструменти інвестиційної, податкової та амортизаційної політики держави і визначення відповідних пріоритетів державної політики нагромадження.</em></strong></p> Оксана КАРПЕНКО Світлана БОНЯР Ірина КАРПЕНКО Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 32 59 10.53920/ES-2022-1;2-3 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/27 <p><strong><em>В статті розглянуто особливості функціонування туристичних кластерів в умовах поширення пандемії. Проаналізовано зміну стану туристичних кластерів за період пандемії COVID-19. На основі проведених досліджень було визначено особливості перебігу кризи, її вплив на туристичні потоки за регіонами світу, сформовано сильні та слабкі сторони туристичної галузі в період таких явищ. В якості загального аналітичного інструментарію було використано PEST-аналіз в якому сформовано за складовими негативні та позитивні зміни, які впливають на функціонування та розвиток туристичних кластерів. Оцінено тенденції розвитку туристичних кластерів, та визначено позитивну динаміку в процесах відновлення туристичної галузі в світі. На основі експертного опитування було визначено основні фактори, які гальмують розвиток та відновлення туристичних потоків за різними країнами світу. На основі експертного дослідження визначено, що більшість експертів визначають відновлення розвитку туристичної галузі в період 2023-2024 років за умови зниження розповсюдження пандемії&nbsp; в світі. Найбільш швидкими темпами відновлення туристичних кластерів відбувається в Європі та Америці. Було сформовано основні заходи щодо прискорення процесу відновлення туристичних потоків для стабілізації розвитку галузі та зниження соціальної напруженості в сфері.</em></strong></p> Олена ПЕРЕПЕЛЮКОВА Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 60 68 10.53920/ES-2022-1;2-4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СВІТІ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/28 <p><strong><em>Виокремлення особливостей та аналіз сучасних тенденцій розвитку контейнерних перевезень у світі, визначення впливу пандемії COVID-19 на контейнерні перевезення, що надає можливість окреслити основні напрямки подальших змін у світовій логістичній системі є актуальним завданням та метою даного дослідження.&nbsp; Доведено, що пандемія COVID-19 вплинула на світову структуру контейнерних перевезень у світі, а саме щодо: зміщення фокусу споживачів з використання морського транспорту на інші види транспорту; зміни споживчих інтересів людей внаслідок епідеміологічної кризи; стрімкого повернення стану світових економік до рівня 2019 р., що призвело до суттєвого збільшення попиту на контейнерні перевезення з боку великих підприємств, це в свою чергу стало головною причиною підвищення фрахту на перевезення судами більше ніж 100%. Визначено, що внаслідок підвищення цін на морський транспорт почався активний розвиток залізничних контейнерних перевезень по всьому світу. Кількість залізничних контейнерних перевезень у світі збільшилась в середньому від 25 до 50% за останні 2 роки. Виявлено зростання попиту і на авіатранспорт, не дивлячись на дуже високу його вартість порівняно з іншими видами. Україна підтримує загальносвітові тенденції зростання обсягу контейнерних перевезень. З 2016 по 2020 рр. обсяги проходження контейнерів в морських портах України збільшились на 81,1%, зросли обсяги перевезень контейнерів залізницею на 78,7%. Отже, світова логістична система наразі переживає кардинальні структурні зміни. Крім того, клімат, передбачуваний енергетичний перехід, а також криза внаслідок пандемії, створюють зовсім інші вимоги до транспорту та логістики, а також призводять до зміни балансу між видами транспорту та структурою вантажних перевезень.</em></strong></p> Катерина КУЗНЄЦОВА Вікторія ГОЛЮК Ірина ВОЛОШИНОВСЬКА Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 69 80 10.53920/ES-2022-1;2-5 МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/29 <p><strong><em>Вплив глобалізації світового господарства та інтеграції національних економік у світогосподарську систему через розвиток міжнародної торгівлі та підвищення рівня ефективності світових ринків позначається на транспортному середовищі. Дослідження теоретичних та практичних засад використання мультимодальних перевезень у сучасному розвитку світової економіки для оптимізації ресурсів, збереження навколишнього природного середовища та підвищення ефективності міжнародної логістики є актуальними завданнями сьогодення та складають мету даного дослідження. Визначено три ключові ролі мультимодальних перевезень: як напрям оптимізації логістичної діяльності, як спосіб збереження навколишнього природного середовища та як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом виходу на нові ринки (на прикладі політики Європейського Союзу). Встановлено вплив транспортної системи та мультимодальних перевезень на міжнародну конкурентоспроможність підприємства, визначено необхідність підтримки більш широкого використання мультимодальних рішень через інтернаціоналізацію та використання комбінованого транспорту. Визначено переваги мультимодальних перевезень, зокрема: можливість забезпечити доставку від дверей до дверей, спрощення транспортування та організації матеріального потоку, зниження витрат, більш спрощена обробка вантажів та можливість використання ненапружених маршрутів перевезення тощо. Проведене дослідження надало можливість дійти висновку про те, що система мультимодальних перевезень спрямована на полегшення міжнародного руху транспорту, що передбачає інтеграцію морського, портового та внутрішнього транспорту торговельних партнерів. На жаль, Україна в цьому процесі знаходиться на початковому етапі реалізації та має докласти значних зусиль для затвердження себе як справжньої транзитної території.</em></strong></p> Катерина КУЗНЄЦОВА Олександр ЧЕНУША Дар’я ПЕТРЕНКО Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 81 91 10.53920/ES-2022-1;2-6 УМОВИ ТА ФАКТОРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/30 <p><strong><em>Головною умовою зайнятості населення, яке проживає на певній території є рівень розвитку суспільного виробництва в цілому та за окремими сферами й галузями. Це пояснюється природою суспільного виробництва, яке можливе лише при умові взаємодії живої та уречевленої праці, тобто комбінуванні різних варіантів поєднання факторів виробництва.</em></strong></p> <p><strong><em>Метою </em></strong><strong><em>цієї статті є дослідження умов та факторів формування зайнятості населення сільських територій Одеської області, обґрунтовано тенденції її розвитку.</em></strong></p> <p><strong><em>Важливою умовою зайнятості жителів сільських територій Одеської області є наявність у них повної вищої, професійно-технічної, неповної вищої та базової вищої освіти. Найвищий рівень зайнятості спостерігається у віковій групі 35-49р. Найвища зайнятість спостерігається серед тих хто має диплом про повну вищу освіту (85%), на другому місці – випускники коледжів (79,2%), на третьому – випускники професійно-технічних училищ. Власники дипломів про вищу освіту (повна та базова) забезпечують функціонування об’єктів соціальної інфраструктури села – школи, дитячі садки, дільничні лікарні та фельдшерсько-акушерські пункти тощо, а також є керівниками місцевих підприємств. Натомість випускники коледжів та професійно-технічних училищ працюють по найму робітничих спеціальностей – електрики, механіки, будівельники, водії, механізатори тощо, та у торгівельній мережі. </em></strong></p> <p><strong><em>Успіх розвитку сільської території Одеської області, рівень зайнятості та життя тих, хто проживає на ній, залежить не лише від кількісних параметрів розвитку локального виробництва, аграрного і не аграрного, соціальної інфраструктури тощо. Вирішальне значення має якість управлінських кадрів відповідних ОТГ, згуртованість, організованість та рішучість їх жителів, уміння вести складний діалог в контурі «сільська громада – представники місцевого бізнесу – районна влада».</em></strong></p> Володимир ЛАГОДІЄНКО Олександр ДЕМЧЕНКО Аліна ДЕМЧЕНКО Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 92 110 10.53920/ES-2022-1;2-7 ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/31 <p><strong><em>Передумови сприятливого розвитку бізнесу, встановлення довіри до фінансової звітності підприємства з боку її користувачів, а також зростання конкурентоспроможності підприємства можуть бути сформовані за наявності системи внутрішнього контролю. Це твердження обґрунтоване тим, що при раціонально організованій команді внутрішнього контролю в системі управління підприємством стає можливим визначення проблемних аспектів розвитку компанії, виявлення відхилень від нормативних показників, пошук резервів щодо використання ресурсів, що витрачаються в діяльності господарюючого суб’єкта. Крім того, відбувається безумовне підвищення якості та ефективності роботи виробничих ділянок підприємства, її структурних підрозділів (у тому числі й фінансового), служб та філій, що також створює основу для довірчих відносин із кредиторами та залучення інвестицій. Стійкість діяльності туроператорів є основою стабільності функціонування туристичної сфери. Останніми роками криза туристської промисловості, що виявився у низці банкрутств великих туроператорів, стала очевидною через те, що постраждала велика кількість туристів, і це, своєю чергою, викликало великий резонанс у суспільстві. Створення та просування туристських продуктів реалізується приватним бізнесом. У разі ринкової економіки організація внутрішнього контролю у системі управління туристського бізнесу є додатковим інструментом забезпечення стійкості фінансово-господарську діяльність.</em></strong></p> <p><strong><em>Необхідність створення системи внутрішнього контролю в господарюючому суб’єкті у світовій практиці визнається як об’єктивна необхідність для ефективного функціонування бізнесу, що дає впевненість у правильності та доцільності управлінських рішень керівництва у досягненні поставлених цілей та завдань, у тому числі отримання максимальної прибутковості та в ефективному та своєчасному подоланні кризових явищ.</em></strong></p> Сергій КАЛІНІЧЕНКО Ірина КРУПІЦА Оксана БАЙРАЧНА Андрій ГРІБІНИК Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-09-08 2022-09-08 1;2 111 121 10.53920/ES-2022-1;2-8 РОЛЬ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗА УМОВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/32 <p><strong><em>У статті досліджено роль діджиталізації обліку, аналізу, контролю та оподаткування за сучасних умов цифрової економіки. Встановлено, що цифрові технології стають основою і каталізатором розвитку усіх систем життєдіяльності людини від мікро- до глобальних масштабів та є важливим інструментарієм розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності як діагностично-інформаційного забезпечення прийняття рішень на всіх рівнях управління у процесі досягнення стійкого розвитку. Відмічено, що діджиталізація дає можливість відмовитися від ведення паперової бухгалтерії та взагалі від традиційного документообігу в цілому. Взаємодія окремих структурних підрозділів здійснюється з максимальною швидкістю, що дозволяє заощаджений час використовувати на підвищення продуктивності праці. Крім того, зменшується ймовірність помилок, оскільки знижується вплив людського фактора, оскільки окремі модулі цифрової інфраструктури беруть на себе багато важливих функцій співробітників.</em></strong></p> Лариса ІВАНЧЕНКОВА Галина ТКАЧУК Лариса СКЛЯР Тетяна МАРКОВА Ольга ЄВТУШЕВСЬКА Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 122 131 10.53920/ES-2022-1;2-9 ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/33 <p><strong><em>Стаття присвячена дослідженню питань діагностики рівня економічної безпеки вітчизняних підприємств. Встановлено, що особливої гостроти проблемі забезпечення економічної безпеки сьогодні надає фактор посилення кількості зовнішніх загроз через вплив глобальної пандемії та триваючої в Україні війни з російською федерацією. Розглянуто зміст понять «економічна безпека підприємства» й «діагностика економічної безпеки підприємства». Систематизовано основні підходи до проведення діагностики економічної безпеки підприємств: підхід на основі аналізу фінансового стану підприємства; прибутково-інвестиційний підхід; тримірний підхід; ресурсно-функціональний підхід; індикативний підхід; економіко-математичний підхід; комплексний (інтегральний) підхід в межах яких встановлено існування численних авторських методика діагностики економічної безпеки. В межах інтегрального підходу запропоновано для використання вітчизняними підприємствами просту та наочну методику експрес-діагностики рівня економічної безпеки, яка передбачає розрахунок інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства.. Показники оцінки рівня економічної безпеки в межах пропонованої методики та їх вагові коефіцієнт отримані на основі аналізу результатів діяльності промислових підприємств України, що є її перевагою. Запропоновану методику апробовано на прикладі вітчизняного підприємства ТОВ «Львівська мрія», що дозволило встановити незадовільний рівень економічної безпеки досліджуваного підприємства, що підтверджує результати аналізу, проведеного традиційними методами.</em></strong></p> Вікторія МАЛТИЗ Олександр МАЛТИЗ Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 132 140 10.53920/ES-2022-1;2-10 ВПЛИВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/34 <p><strong><em>На сучасному етапі розвитку людства спостерігається трансформація соціально-економічних відносин і діяльності ключових суб’єктів національних економік в напрямі забезпечення сталого розвитку. Перед урядами провідних країн світу постала проблема забезпечення економічного зростання та підвищення рівня життя населення при недопущенні згубного впливу антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище та добробут майбутніх поколінь. Одну із ключових ролей у сприянні сталому розвитку країни відіграє вища освіта. Метою статті є дослідження впливу вищої освіти на забезпечення сталого розвитку країни. В умовах розбудови сталої національної економіки система вищої освіти вже не може виконувати виключно роль передавача інформації та знань від професорів до студентів. Університети мають перетворюватись на генераторів знань, постачальників інноваційної продукції та технологій, суб’єктів трансферу знань та інформації. Автори доходять висновку, що реалізація потенціалу вищої освіти вимагає розвиненого законодавства та гарантій неухильного дотримання його норм усіма членами суспільства, а також потребує значних інвестицій в навчальну, виховну і дослідницьку діяльність університетів. Приток приватних інвестицій у систему вищої освіти дозволить підвищити ефективність університетської діяльності та забезпечить оперативний трансфер їх інноваційних результатів у реальний сектор національної економіки. Обсяги і динаміка фінансування вищої освіти та досліджень за рахунок коштів підприємницького сектору варіюють у різних країнах; це залежить від рівня і темпів економічного розвитку країни, інвестиційної та ділової активності бізнесу в країні, ступеню розвиненості партнерства університетів та бізнесу, наявністю у університетів досвіду комерціалізації дослідницьких результатів у реальному секторі економіки. У статті наголошено, що головний акцент має бути зроблений на поступове залучення всіх стейкхолдерів до вирішення проблем сталого розвитку та досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. </em></strong></p> Наталія ХОЛЯВКО Артур ЖАВОРОНОК Ольга ПОПЕЛО Марія КОЛОТОК Авторське право (c) 2022 Economic Synergy 2022-06-30 2022-06-30 1;2 141 153 10.53920/ES-2022-1;2-11