Редакційний штат

Головний редактор:

ХУДОЛЕЙ Вероніка Юріївна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6658-7065

Scopus ID: 57200564760

 

Редакційна колегія:

КАРПЕНКО Оксана Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м.Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2943-1982

Scopus ID: 56509240700

 

ТУЛЬЧИНСЬКА Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1409-3848

Scopus ID: 55367786700

 

ГРЕЧКО Алла Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4913-9674

Scopus ID: 57208141832

 

ХОЛЯВКО Наталія Іванівна

доктор економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2951-7233

Scopus ID: 56912328200

 

ДЕРГАЛЮК Богдан Володимирович

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8791-9121

Scopus ID: 57222344956

 

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ Ростислав Володимирович

доктор економічних наук, професор, Професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1605-1403

Scopus ID:

 

БОЯРИНОВА Катерина Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємства, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5879-2213

Scopus ID: 56989863700

 

КОМІРНА Віталіна Віталіївна

доктор економічних наук, професор, професор соціального факультету, Європейский соціально-технічний універсітет, м. Радом, Польша

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9298-3010

Scopus ID: 57206191270

 

КРЕЙДИЧ Ірина Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор відділення економіки, Європейський інститут другої освіти, Словаччина

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4594-2160

 

РЯЩЕНКО Вікторія Петрівна 

доктор економічних наук, професор, директор навчальної програми «Бізнес-адміністрування», Університет прикладних наук ISMA, Латвія

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1783-3079

 

ДУБИНА Максим Вікторович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка», м.Чернігів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5305-7815

Scopus ID: 56912277800

 

ПОПЕЛО Ольга Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4581-5129

Scopus ID: 57221967563

 

БІЛИК Вікторія Вікторівна

доктор економічних наук, доцент, навчально науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1809-0804

Scopus ID: 57215770635

 

ШЕСТАКОВСЬКА Тетяна Леонідівна

доктор наук з державного управління, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Закладу вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м.Чернігів, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8098-8439 

Scopus ID: 57202363188

 

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Даніїл Олегович

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування, Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9529-8505

Scopus ID: 57215770635

 

ЯРОВИЙ Тихон Сергійович

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ, Україна

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-7266-3829

Scopus ID: 57211466143