ТКАЧЕНКО, Т. П. «ПРОСТОРОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ». Economic Synergy, вип. 4, Грудень 2022, с. 239-47, doi:10.53920/ES-2022-4-18.