[1]
А. В. . ЖАВОРОНОК, «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ НА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ», es, вип. 4, с. 154–165, Груд 2022.