ТКАЧЕНКО, Т. П. (2022) «ПРОСТОРОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ», Economic Synergy, (4), с. 239–247. doi: 10.53920/ES-2022-4-18.