ШЕВЧУК, В. О. . і СТРІЛОК, І. І. . (2023) «ЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ», Economic Synergy, (2), с. 105–114. doi: 10.53920/ES-2023-2-8.