ТКАЧЕНКО, Тетяна Петрівна. 2022. «ПРОСТОРОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ». Economic Synergy, вип. 4 (Грудень):239-47. https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-18.